Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İlgili İş adımının iş öncesi işlerinde WorkItemInstructions değeri güncellendiğinde iş adım açıklama alanıda güncellenebilmektedir. 

Örnek Sentaks
<SetVariable Name="$(WorkItemInstructions)">
  <Value Culture="" Target="None">Bu bir açıklamadır.</Value>
</SetVariable>

 

Aşağıdaki örnekte sistemde var olan WorkItemInstructions değeri önüne [PARK] değeri ve boşluk bırakılarak güncellenme sağlanmaktadır. 

Ek değer ekleme
<SetVariable Name="$(WorkItemInstructions)">
  <StringConcat>
   <Value Culture="" Target="None">[PARK]</Value>
   <Character Type="Space" />
   <Value Culture="" Target="None">$(WorkItemInstructions)</Value>
  </StringConcat>
</SetVariable>

 

Ekran göüntüleri aşağıdaki gibidir. 

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value

Character

 • No labels