Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bir XSL stil sayfası (XSL Style Sheet) bir veya birden fazla kural seti içerebilir ve bunlara şablonlar (template) denir.  

Bir şablon bir düğüm ile eşleştiğinde uygulamak için kurallar içerir.

<xsl:template> Elemanı

<xsl:template> elemanı şablon oluşturmak için kullanılır.

match özelliği şablonu bir XML elemanı ile ilişkilendirmek için kullanılır. Ayrıca match özelliği bütün XML dokümanı için bir şablon tanımlamak içinde kullanılabilir. match özelliğinin değeri bir XPath ifadesidir (örn. match="/" bütün dökümanı tanımlar).

Örnek
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>.</td>
   <td>.</td>
  </tr>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
 • No labels