Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

XML Dokümanlarının Kök Elamanına Mutlaka İhtiyacı Vardır.

XML dokümanları diğer bütün elamanların ebeveyni olan bir kök elamanı içermesi zorunludur.

Örnek
<root>
 <child>
  <subchild>.....</subchild>
 </child>
</root>


Bu örnekte <note> kök elemandır:

Örnek
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
 <heading>Reminder</heading>
 <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Bütün XML Elemanları Bir Kapanış Etiketine Sahip Olmalıdır

XML dokümanında, kapanış etiketini atlamak uygun değildir ve hatalara yol açar. Bütün elemanlara kapanış etiketi eklenmelidir.

 

XML Etiketleri Harfe Duyarlıdır(Case Sensitive)

<Letter> etiketi <letter> etiketinden farklıdır. Açılış ve kapanış etiketleri aynı karakter durumunda yazılmalıdır.

Örnek
<Message>Yanlış tanım</message>
<message>Doğru tanım</message>

XML Elemanları Doğru Şekilde Yerleştirilmelidir

Yanlış Tanım
<b><i>This text is bold and italic</b></i>
Doğru Tanım
<b><i>This text is bold and italic</i></b>

 

XML Özellik Değerleri Alıntılanmalıdır(Quoted)

Yanlış Tanım
<note date=12/11/2007>
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
</note>
Doğru Tanım
<note date="12/11/2007">
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
</note>

Varlık Referansları

Bazı karakterler XML içerisinde özel anlamları vardır.

Eğere bir XML elemanı içerisine  "<" karakteri eklerseniz, bir hata üretilecektir ve ayrıştırıcı (parser) bunu yeni bir eleman olarak algılayacaktır

Aşağıdaki örnek XML hatası üretecektir:

Örnek
<message>salary < 1000</message>

Bu hatayı önlemek için "<" karakterini varlık referansı ile değiştirmelisiniz.

Örnek
<message>salary &lt; 1000</message> 

XML'de 5 tane tanımlı varlık referansı bulunmaktadır:
 

 

 
ReferansMetinAçıklama
&lt;<Küçüktür
&gt;>Büyüktür
&amp;&Amper
&apos;'Kesme İşareti
&quot;"Tırnak İşareti

 

 

 

 • No labels