Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Aktif kullanıcının özelliklerine erişim için kullanılır.

Sentaks
 <User Property="" Culture="" Index="0" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 

Property 

Kullanıcıya ait bilgileri almamıza yarayan alandır.

AdAçıklama
IdentityKeyKullanıcının sahip olduğu Id değerini guid olarak getirir.
TitleKullanıcı ünvanını getirir.
NameSurnameKullanıcı isim ve soyismini aralarında boşluk bırakarak getirir.
RegistryNumberKullanıcı Sicil No sunu getirir.
SecondManagerRegistryNumberKullanıcının Employee tablosunda bulunan ikinci yönetici Sicil No bilgisini getir.
SecondManagerIdentityKullanıcnın ikinci yönetici Id'sini getirir.
SecondManagerNameKullanıcının ikinci yönetici ismini getirir.
SecondManagerSurnameKullanıcının ikinci yönetici soy ismini getirir.
SecondManagerNameSurnameKullanıcının ikinci yönetici ismini ve soyismini aralarında boşul koyarak getirir.
TelephoneKullanıcı telefon bilgisini getirir.
MobilePhoneKullanıcı mobil telefon bilgisini getirir.
ManagerRegistryKullanıcının Employee tablosunda bulunan yönetici Sicil No bilgisini getir.
ManagerNameSurnameKullanıcının yönetici ismini ve soyismini aralarında boşul koyarak getirir.
ManagerIdentityKullanıcnın yönetici Id'sini getirir.
DepartmentDetailKullanıcı departman Id ve ismini getirir.
DepartmentManagerRegistryKullanıcının bağlı bulunduğu departman için yönetici Silcil No sunu getirir.
DepartmentManagerNameSurnameKullanıcının bağlı bulunduğu departman için yönetici isim ve soy ismini getirir.
DepartmentManagerIdentityKullanıcının bağlı bulunduğu departman için yönetici için Id bilgisini getirir.
JobStartDateKullanıcının işe başladığı tarihi tutar.
JobEndDateKullanıcının işten ayrıldığı tarihi tutar.
DailyWorkingHourKullanıcının günlük çalışma süresini tutar.
GenderKullanıcı cinsiyet bilgisini tutar.
EmailKullanıcı e-posta bilgisini tutar.
AccountingCodeKullanıcının eğer Employee tablosunda AccountingCode alanı varsa bu alandaki değeri getirir.
ExpenseLimitKullanıcının eğer Employee tablosunda ExpenseLimit alanı varsa bu alandaki değeri getirir.
DepartmentTypeKullanıcının bağlı olduğu departman tipi bilgisini getirir.
LogonIdKullanıcı sisteme giriş kullanıcı ismi bilgisini getirir.
DisabledKullanıcının pasif olmama durum bilgisini 0 ve 1 olarak getirir.
OrganizationDetailKullanıcı organizasyon Id ve ismini getirir.
OrganizationTypeKullanıcının bağlı olduğu organizasyon tipi bilgisini getirir.
LocationKullanıcının lokasyon bilgisini getirir.
PictureKullanıcıya ait fotoğraf bytearray olarak getirir.
 

Culture

Ayrıştırma yapılırken kullanılacak kültür bilgisini belirlemenizi sağlar. Örnek değer "en-GB"
 

Index

Varsayılan değeri 0 dır. Birden çok kişinin atandığı rollerde değer değiştirilerek farklı kullanıcının alımı sağlanabilir.

Örnekler

Aktif kullanıcı rolü için kullanıcı bilgileri Property alanı doldurularak ulaşılır. 

Örnek
 <User Property="NameSurname" Culture="" Index="0" />
 <User Property="RegistryNumber" Culture="" Index="0" />
 <User Property="ManagerNameSurname" Culture="" Index="0" />

 

Verilen bir kullanıcı Id değeri ile kullanıcıya ait bilgileri tablo ilişkilerinden ulaşılabilir. Aşağıdaki örnek kullanıcının şirketine ait kod bilgisini getirir ve /*/Personel/KurulusKod yoluna ayzar.

Kullanıcı Id si bilgileri ulaşma örneği
 <Set Node="/*/Personel/KurulusKod">
  <User Property="Employee.Company.Code" Index="0">
   <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Personel/Id]]></Evaluate>
  </User>
 </Set> 

 

User özelliğinin kullanılabilmesi için Id değerine veya aktif kullanıcıya ihtiyaç vardır diğer durumlarda FindUser özelliği ile bulunan User üzerinden ilgili özelliklere ulaşılabilir. BTAdminUser Sicil No tutan bir değişken ve bu değişken ile FindUser kullanılarak kullanıcı bulunur sonrasında User özellikleri aktif olur. 

FindUser ile kullanım örneği
<User Property="IdentityKey" Culture="" Index="0">
  <FindUser Property="RegistryNumber">
    <Value Culture="" Target="None">$(BTAdminUser)</Value>
  </FindUser>
</User>

MembershipProvider olarak Organization2 kullanılması durumunda property alanında şema yazım kuralları kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

Value

FindUser

Evaluate

 • No labels