Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Merkez bankasından istenilen kurların çekilebilmesi için aşağıdaki adımlar tamamlanmalıdır.

Kur aktarım işlemi günlük çalışan ayrı bir akış olarak tasarlanabileceği gibi iş süreçlerinin içerisinde de gerçekleştirilebilir. Kur aktarım işlemi sırasında çekilecek olan kurun merkez bankasında güncellenme zamanına dikkat edilmelidir.

Öncelikle kur bilgilerinin güncelleme işlemi gerçekleştirilecek modul tipinde bir adım eklenir. Bu adımın modul olarak eklenmesi bağlantı sırasında alınabilecek hataların kontrolünü sağlamak amacıyla önemlidir. Bağlantı sırasında oluşabilecek hatalarda  "Failure Action" ve "Exception" alanları için bir işlem tanımlanmalıdır. Kur bilgileri bir web servis bağlantısı ile çekilebilir. Bunun için aktarılacak kurları barındıran merkez bankası web servis url adresi kullanılmalıdır. "WebInvoke" taskında bulunan "URL" alanına bu web servis adresi yazılmalıdır. "response into" bölümüne web servis ile alınan bilgilerin yazılacağı node bilgisi verilmelidir. Bu node alanın web servis çağrılmadan önce tanımlanması gerekmektedir. Aşağıdaki web servis örneği adreste bulunan bütün kurları alacak şekilde tasarlanmıştır.


Aktarım
 <WebInvoke Url="http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml" InvokeType="Get" NeglectCertificateError="True" EnableDecompression="True" ResponseInto="/*/Kurlar" Encoding="utf-8" ResponseNode="" UserName="" Password="" TargetNamespace="" ExcludeEncoding="True" Timeout="0" ClearInto="False">
  <Request />
  <Headers />
 </WebInvoke>
 


Örnekler

Belirlenen tablodaki para birimlerinin haricinde web servisten gelen para birimi değerlerini silen görev örneği. Aşağıdaki örnekte KurParametreleri olarak tanımlanan tabloda istenilen kur parametreleri tanımlanmıştır. Bu tabloda belirlenen para birimi kodları ile web servisten gelen kodlar eşleştirilmiştir. Eşleştirme dışında kalan bütün para birimi kodları en son adımda silinmiştir.


Belirlenen para birimlerine ait kurları alan görev
<Script Name="">
 <FillXmlWithSchema Name="KurParametreleri" VariablePrefix="" Into="" TemplatePath="" MasterDetailTemplatePath="KurParametreleri" ClearDestinationNodes="True" DestinationNodeNameToClear="" SearchMethodToUse="Normal" LanguageId="" Repository="">
  <Perform />
  <Filter />
  <Columns />
  <Order />
 </FillXmlWithSchema>
 <WebInvoke Url="http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml" InvokeType="Get" NeglectCertificateError="True" EnableDecompression="True" ResponseInto="/*/Kurlar" Encoding="utf-8" ResponseNode="" UserName="" Password="" TargetNamespace="" ExcludeEncoding="True" Timeout="0" ClearInto="False">
  <Request />
  <Headers />
 </WebInvoke>
 <ForEach Node="KurParametreleri/Data/Template">
  <SetVariable Name="$(KurKodu)">
   <Value Culture="" Target="None">eval::Kod</Value>
  </SetVariable>
  <Set Node="/*/Kurlar/Tarih_Date/Currency[@Kod='$(KurKodu)']/@CurrencyCode">
   <Value Culture="" Target="None">AKTARILACAK</Value>
  </Set>
 </ForEach>
 <Delete Node="/*/Kurlar/Tarih_Date/Currency[@CurrencyCode != 'AKTARILACAK']" />
</Script>


Kurlar.zip

 • No labels