Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adımların otomatik onay işlemi nasıl yapılır?

İş adımını otomatik olarak belirli bir işleme yönlendirmek için adımın iş öncesi script kodunda "SelectAction" task'ını kullanmak gerekiyor. Otomatik onay işlemini yönetici onayları gibi adımlarda otomatik onay vermede kullanabiliriz.

Otomatik onay işleminin olacağı adımı seçiniz. 

Ardından adımın "İş Öncesi Script" kod editörünü açınız.

Birden fazla kişiyi içeren rollerde birleştirme nasıl yapılır?

Rol scriptlerinde tüm kullanıcılar veya kullanıcılar kolay bir şekilde birleştirilebilirler. 

Süreci başlatan kullanıcı, süreci başlatan kullanıcının birinci ve ikinci yöneticilerini içeren bir rol ihtiyacımız olduğunu varsayalım. Sürecin bir kısmında bu kullanıcılara bilgilendirme mesajı göndermek istediğimizde her biri için ayrı ayrı iş adımları oluşturmak yerine; hepsinin dahil olduğu bir rol yaratmamız mümkündür.

Bir önceki aksiyon butonuna göre farklı davranışlar nasıl kontrol edilir?

Birbirini takip eden iş adımlarında bir önceki adımdan gelen aksiyon butonunun değerini yakalayarak farklı işler veya görevler çalıştırılabilir. 

Aşağıda bulunan kod örneğine GetProperty kullanılarak bir önceki WorkItem da bulunan Type="Previous" özelliği sayesinde SelectedAction değerine ulaşılır.  Sonrasında ulaştığın aksiyon butonu değerini Value kullanarak Park olup olmadığını karşılaştırır. Equals karşılaştırması ile karşılaştırma yaparak perform daki çalıştırılması istenen değerleri çalıştırır. Bu örnek için iş adımı açıklamasının başına [PARK] değeri yazılması sağlanmıştır. 

Çoklu satır ekleme editöründe aynı elemanın ikinci kez eklenmemesi için uyarı mesajı nasıl verilir?

Çoklu satır girişlerinde mükerrer kayıtların oluşmaması için, listedeki elemanların tekil olarak belirtilen bir alanına göre ikinci kez eklenmesi engellenebilir.

Aşağıda ürün tanımlarken ürün koduna göre aynı kod ile başka bir ürünün listeye eklenmemesi için uyarı nasıl verilir örneğini inceleyeceğiz.

Öncelikle listedeki tekil olan bir alan belirlenmelidir. (Kod, Id  olabilir.)

Çoklu satır ekleme editöründe manuel kayıt ekleme nasıl yapılır?

Çoklu satır ekleme editörünü kullanarak, birden fazla kaydı listeye ekleyebiliriz. Bazı durumlarda bir data template 'in başka bir data template'e kopyalanmasını isteyebiliriz.

Örnek olarak aşağıdaki Tanımlamalar nodunda yer alan Personel sorumlusunun görüntüleyeceği işlemleri, altakış altındaki Tanımlamalar noduna manuel ekleyeceğiz.

Çoklu satır girişlerinde listede en az bir kayıt olması gerekir uyarı mesajı nasıl verilir?

Çoklu satır girişlerinde listeye en az bir eleman eklenmesi gereken durumlarda aşağıdaki gibi kullanılır..

Listedeki ürünlerin eklendiği bölüme tıklanır.

Üst menüden doğrulama kuralı eklenir.

Çoklu satır girişlerinde stil ve renklendirme nasıl yapılır?

Çoklu satır giriş kontrolündeki satırları form üzerindeki değişkenlere göre farklı renk ve stillerde gösterebiliriz.

Önce form geliştirme ekranında çoklu satır giriş editöründe renklendirme ve stil vereceğimiz kolonu seçiniz. 

Mouse'a sağ tıklayıp açılan menüden "Özellikler" seçeneğini seçiniz.

Çoklu Veri Listesinde İstediğim bir bölümü nasıl silerim?

Çoklu listelerde Import özelliği kullanılırken veriler için verifikasyon işlemi yapma gereksinimine örnek olarak aşağıdaki adımlar izlenebilir. 

Burada silme işlemini örnek olarak kullanacağız ancak güncelleme veya farklı aksiyonlar da kullnılabilir. 

Örnek Liste Form Xml 

Debug nasıl yapılır?

Ebiflow süreçlerinde debug yapabilmek için öncelikle süreç hangi adımda ise, o adımın WorkItemId'sine ihtiyaç duyulur.

WorkItemId'yi iki yolla bulabiliriz:

  1. Yol: Sayfanın url'ine bakılır:

E-posta ile nasıl süreç başlatma işlemi için uygulanması gereken adımlar nelerdir?

E-posta hesabı ve ilgili sürece karar verdikten sonra ilk olarak EBI Servis Shell config dosyasında aşağıdaki değişiklikleri uyguluyoruz.

1--config içerisine yeni bir section eklediğimiz için section bölümüne bu alanı eklememiz gerekiyor. 

<section name="mailReader" type="EBI.EBIFlow.MailReader.Server.Configuration.Section,EBI.EBIFlow.MailReader.Server"/> 

Formda açılan liste(combobox) tanımı ve ilişkilendirme nasıl yapılır?

Öncelikle form tasarımında birbirine bağlı olacak alanlar eklenir. Örnekte ülke ve şehir alanları eklenmiştir. Ülke seçimi yapıldığında şehirler seçilen ülkeye göre filtrelenir. 3 tip açılan liste mevcuttur:

  1. Açılan liste: Listenin verileri kontrol alanında tanımlanır. (Filtre özelliği yoktur, basit listeleme yapar)

Formda açılan liste (combobox) veri eşleme,sıralama, filtre ekleme, liste elemanı ekleme nasıl yapılır?

Veritabanı açılan listede bir değer/eleman seçildiğinde bu değerin satırındaki  tüm kolonlar formdaki diğer alanlar ile eşleştirilir. Tablodaki verilerin bir kısmı filtrelenerek gösterilebilir. İstenen kolona göre sıralama yapılabilir. Seçiniz ya da boş değer listeye eklenebilir.

Öncelikle formda bir kontrol seçilir ve tipi Veritabanı açılan liste veya XML açılan liste seçilir.  Akabinde menüden Özellikler seçilir ve açılan pencerede ayar yapılır.

Formda seçim listesi (dialog box) ne zaman ve nasıl kullanılır?

Seçim listesinde belirli sayıda elemandan fazla gösterim, arama yapmak formun yüklemesinde yavaşlamasına neden olur. Yüzden veya binden fazla olan listelerde açılan liste değil, seçim listesi kullanılır. Seçim listesi formda seçildiğinde yeni bir pop-up dialog penceresi açılır.

Seçilen sütunlara göre diaolog penceresinde bilgiler listelenir.

Form içerisindeki bölümlerin görünürlüklerini nasıl ayarlanabilir?

Ebiflow form tasarımlarında oluşturmuş olduğunuz bölümlerin, düzenlerin ve kontrollerin görünümlerini kurallar ile ayarlayabilirsiniz. Oluşturulan kuralların dönüş değerleri "True" ve ya "False" olmalıdır. Eğer dönüş değeri "True" ise görünür, "False" ise saklı olacaktır.

Örnek

Oluşturacağımız örnekte bir ziyaretçi girişinin sadece adını tutacak bir süreç hazırladık. Topluluk içerisinden gelen ziyaretçileri sistemden kimlik yönetimi ile sorgulayan ya da topluluk dışından gelen bir ziyaretçi için adı ve soyadını alan bir formumuz olacak.

Form Lokalizasyonu nasıl yapılır?

Formda farklı dillerde lokalizasyon yapmak için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

Süreç client ekranından açılır.

Sol menüden Localizations bölümünde "yeni" seçeneği seçilir. Aşağıdaki ekranda oluşturmak istenen yeni dil seçimi yapılır.

Form tasarlamanın püf noktaları nelerdir?

Ebiflow'da form içeriği kolay ve hızlı bir şekilde tasarlanabilir. 

Bir süreçte, farklı adımlarda, farklı formlar kullanılabilir.

Yeni bir form oluşturmak için Client arayüzünden "Süreçler" bölümünde, düzenleme yapılacak süreç seçilir.

Form üzerine başlatan kişinin bilgileri getirme

Form başlatılması aşamasında veya herhangi bir adım da formu açan kişinin bilgilerini getirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

User ITask'ını kullanarak belirlediğiniz kullanıcı özelliklerini form datasına getirebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için iş öncesi script sekmesinden örnek olarak aşağıdaki gibi bir script oluşturmanız yeterlidir.

Form üzerine yazılan notları form datasına eklenmesi ve listelenmesi nasıl olur?

  • Süreç tarasımı içerisinde ekteki şekilde bir formdata bölümü oluşturmanız  gereklidir.
  • Süreç tasarım ekranında işlemin çalışmasının istendiği task üzerinde sağ click yapılarak CallImportedProject taskı ile scipt çağırılır.
  • Methdos bölümün altına NotEkle diye bir fonksiyon eklenebilir. 

Global değişken, yerel değişken tanımlama nasıl yapılır?

Global Değişken nasıl tanımlanır?

Aynı kütüphane altındaki farklı süreçlerde kullanılacak, genel bir değişken ihtiyacı olduğunda, tanımlama yapmak için aşağıdaki işlemler yapılır:

Client ekranında öncelikle hangi kütüphane için tanımlama yapılacak ise, o kütüphane seçilir. Sistem Değişkenleri bölümüne tıklanır.

İş adımı açıklama alanı (WorkItemInstructions) alanını nasıl özelleştirilir?

İlgili İş adımının iş öncesi işlerinde WorkItemInstructions değeri güncellendiğinde iş adım açıklama alanıda güncellenebilmektedir. 

<SetVariable Name="$(WorkItemInstructions)">
   <Value Culture="" Target="None">Bu bir açıklamadır.</Value>
</SetVariable>

Aşağıdaki örnekte sistemde var olan WorkItemInstructions değeri önüne [PARK] değeri ve boşluk bırakılarak güncellenme sağlanmaktadır. 

Komut satırında dosya nasıl oluşturulur ve çalıştırılır?

Dosya sisteminde bir komut dosyası oluşturup, oluşturulan komut dosyasını çalıştırabiliriz. Komut satırında dosya oluşturma işlemi WriteLine işlemi ile yapılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yazılacak dizine IIS uygulama sistem kullanıcısının yazma yetkisinin verilmesi gerekmektedir.

Öncelikle dosya adını bir değişkene atamamız gerekiyor. Kod editörünü açip yeni işlem olarak SetVariable ile dosya adını atayalım.

Merkez Bankası Kurlarını Çekme

Merkez bankasından istenilen kurların çekilebilmesi için aşağıdaki adımlar tamamlanmalıdır.

Kur aktarım işlemi günlük çalışan ayrı bir akış olarak tasarlanabileceği gibi iş süreçlerinin içerisinde de gerçekleştirilebilir. Kur aktarım işlemi sırasında çekilecek olan kurun merkez bankasında güncellenme zamanına dikkat edilmelidir.

Notlar bölümünde bulunan alanların tek veya hepsinin alınarak veri tabanına yazılması nasıl yapılır?

Notlar alanı xml yolu üzerinde çoklu olarak tutulmaktadır ve ilk girilen not değeri için aşağıdaki gibi Template[last()] template içerisine last() indexi yazılarak alınır. son not değeri için 1 değeri kullanılır. 

Not alanına hiç not yazılmama ihtimalini if kontrolü ile kontrol ederek değere ulaşmak gereklidir aksi takdirde henüz oluşmamış detay yollar sebebi ile script hata alacaktır. Bu kontrol ilgili yolun içerisindeki satır sayısını Count ile hesaplayarak 0 dan farklı olduğu durumlarda çalışmasını sağlar. Bu kontrolü Equals ile sağlamaktadır. 

Regex ile string arama nasıl yapılır?

Regex oldukça kapsamlı bir kullanım alanı olan bir metin arama kurallar tanımıdır.

Wikipedia'ya göre Regex,

Bilgisayarcılıkta düzenlemeli ifadeler, ele alınan metindeki kimi katarların kısa yoldan ve esnek bir biçimde belirlenmesini sağlar. Bu katarlar belli karakterler, kelimeler veya karakter örüntüleri olabilir. Düzenlemeli ifadeler, bir biçimsel dil kullanarak yazılır ve bir düzenlemeli ifade işleyici tarafından yorumlanır. Bir düzenlemeli ifade işleyici, ya ayrıştırıcı üreteci olarak hizmet eden ya da metni inceleyip verilen tarife uygun kısımlarını belirleyen bir programdır.

Rol scriptlerinde yöneticiler nasıl bulunur?

Organizasyon yapısında "Birinci Yönetici", "İkinci Yönetici" veya buna benzer hiyerarşik sınıflandırmalar mevcut ise bu yöneticileri kolaylıkla ekleyebiliriz. Client uygulamasında bu konu ile ilgili hazır şablonlar mevcuttur.

Birinci Yönetici

Başlatan kullanıcının "Birinci Yönetici"si için hazır şablon kullanılabilir :

Süreçlere ve kütüphanelere sıralama nasıl verilir?

Kütüphane sıralamasını değiştirmek için EBI Client uygulamasında "Kütüphaneler" bölümünde ilgili kütüphaneyi seçiniz. Ardındn sağ mouse'a tıklayıp işlem menüsünü açınız. Açılan menüden "Özellikler" seçeneğini seçiniz.

Kütüphane özelliklerinde "Sıralama Grubu" alanına karakter tipinde sıralama anahtarı (1, A, gibi) giriniz 

Tamam butonuna basınız

Termin Tarihini Dinamik Belirleme

Kullanıcılarda bekleyen adımların, belirli bir süre içinde işlem yapılmaması durumunda sistemin ilgili adımı değerlendirerek bir aksiyon almasına termin işlemi diyoruz. Termin süresi ilgili süreç adımı tanımında statik belirlenebilir veya ITask fonksiyonları kullanılarak ilgili adıma ait iş öncesi fonksiyonlarında formdan alınan veya hesaplanan bir tarih ile belirlenebilir. Termin işlemi gerçekleştiğinde kullanıcılara mail ile bilgilendirmede yapılabilir.

Unable to load DLL 'librfc32.dll': Sorunu Nasıl Giderilir?

EBIFlow SAP tarafına web servis yerine doğrudan BAPI aracılığı ile SAP fonksiyonlarına bağlandığında ve bu bağlantı sadece 32bit de çalıştığı için böyle bir dll hatası alınıyor. Çözümü için IIS pool üzerinde aşağıdaki düzenlemenin yapılması gerekiyor. 

Zamanlanmış görev ile otomatik süreç başlatma nasıl yapılır?

Zamanlanmış Görevler Ebiflow içerisinde belirli periyotlarla belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.

Zamanlanmış Görevler penceresinde süreçlerde olduğu gibi kitaplıklara göre filtreleme vardır. Her kitaplık kendisi için oluşturulmuş görevleri içerir.

Zamanlanmış Görevler içerisinden bir görev yaratmadan önce otomatik olarak başlatılacak süreci hazırlayalım. Örnek olarak oluşturduğumuz sürecin adı "Otomatik Süreç". Sürecin zamanlanmış görev ile çalışabilmesi için aktif modda olduğundan emin olmanız gerekiyor. Deneme modundaki süreçleri zamanlanmış görevlerden başlatmak isterseniz sürecin bulunamadığına dair bir hata mesajı dönecektir.

  • No labels