Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DownloadFile

Nedir?

Id 'si verilen dosyayı belirtilen path 'e indirmek için kullanılır.

<DownloadFile Id="$(FileId)" FilePath="$(FileName)" />

File

Nedir?

Lokal ortamda bir dosya oluşturmak için File fonksiyonu kullanılır.

Özellikler

FileExist

Nedir?

Path özelliği içerisinde verilen tam dosya yolunun varolup olmadığını kontrol eder ve boolean tipte dönüş verir. Dosya yada dosya yolu bulunamaz ise False verecektir.

<FileExist Path="$(Path)" />

GetFileContents

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False olarak set edilir. 

<GetFileContents Id="" />

ReadLines

Nedir?

Belirli metin dosyalarının satır satır işlenmesini sağlar.

<ReadLines Path="" LineVariable="" Into="" TemplatePath="" Encoding="" />

UploadFile

Nedir?

Dosya yükleme veya var olan dosyada değişiklik yaparak yeniden yükleme sürecinde kullanılır. 

<UploadFile Id="" FilePath="" Name="" ContentType="" FileHashPath="" />

WriteLine

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False oalrak set edilir. 

<WriteLine Path="" Append="">
      <Value Culture="" Target="None" />
</WriteLine>

  • No labels