Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AddDelegasyon

Nedir?

Kullanıcılar arasında delegasyon tanımlamak için kullanılır.

 <AddDelegation Options="Forward" />

CallImportedProject

Ebiflow 'da script çağırabileceğiniz Task Prework, Task Postwork, FormScript veya ModulScript kısımlarında çağırmanız gerekecek ortak fonksiyonları çağırmak için kullanılan ITask'tır.

 <CallImportedProject Name="" Node="">
   <Parameter Name="ParameterName">
    <Value Target=""></Value>
   </Parameter>
 </CallImportedProject> 

DeleteDelegation

Kullanıcılar arasında tanımlanmış delegasyonu silmek için kullanılır.

  <DeleteDelegation />

Özellikler

EncryptionTask

Nedir?

İlgili alanı şifreleme ve var olan şifreyi kaldırmak için kullanılır.

  <EncryptionTask EncryptionKey="" EncryptionIV="" OperationType="Encrypt" UrlEncoded="False" />

GetSectionState

Form üzerine gruplanmış olan alanların görünürlüğü ile ilgili tanımlanmış bilgiye erişmek için kullanılır.

 <GetSectionState SectionName="" />

Özellikler

IsAssignedToOriginator

Nedir?

Atanan kullanıcı, önceki adımı tamamlayan kullanıcı ile aynı kişi ise doğru, değil ise yanlış döner.

 <IsAssignedToOriginator />

ProcessWorkItem

Nedir?

Bekleyen bir iş adımının otomatik tamamlanması için kullanılır. İçeriğinde iş adımı üreten bir scrpit işlem bulunmalıdır.

 <ProcessWorkItem Action="" />

SetSectionState

Nedir?

Form üzerine gruplanmış olan alanların görünürlüğü ile ilgili değişim yapılabilmesini sağlar. Bu görünürlük belirli bir koşula bağlanabilir.

 <SetSectionState SectionName="" />

StartWorkFlow

Nedir?

Herhangi bir kütüphanede bulunan bir sürecin otomatik olarak başlatılmasını sağlar. Aynı zamanda başlatılacak akışta istenilen alanların tanımlaması da gerçekleştirilebilir. Bu fonksiyon kullanılarak akış başlatılabilmesi için mutlaka akışı başlatan bir rol tanımlaması yapılmalıdır. Süreç herhangi bir adımdan başlatılabilir.

UpdateDeadline

İlgili adım için termin zamanını güncellemek için kullanılır. Termin tarihi geçtiğinde süreç seçilen Termin aksiyonu ile süreci ilerletir. 

<UpdateDeadline>
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateDeadline>

Örnekler

UpdateSLA

Adım üzerinde SLA tarihi belirlemek veya güncellemek için kullanılır. İlgili SLA tarihi sonrası durum güncellemesi gerçekleşir ve iş adımı önemi veya ilgili kişilere bilgilendirme işlemi yapılabilir.

<UpdateSLA UseCalender="False">
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateSLA>

Windows Servis config parametresinde yapılması gereken ek mail özelliği, enableSlamail parametresi ile sağlanır. Bu değer true olduğun kişi yöneticisine mail gönderimi sağlanır. 

UpdateWorkItemInstructions

Nedir?

İş adımlarının Talimatlarının değiştirilmesi sağlar.

 <UpdateWorkItemInstructions WorkItemId="" />

WorkItem

Nedir?

Belirlenen tipteki iş adımlarının listesini üretir.

 <WorkItem Type="Previous" IncludeChildren="False" Instance="" />

 • No labels