Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tam sayı ve ondalık sayılarla ilgili matematiksel işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlayan fonksiyonlar kütüphanesidir. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, minimum, maximum ve yuvarlama işlemleri bu kütüphanenin fonksiyonlarındandır.

 

Math

Nedir?

Matemaiksel işlemler için kullanılır. 

<Math Operator="">
  <Value Target="Integer" />
  <Value Target="Integer" />
</Math>

  • No labels