Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BAPI Task 

SAP üzerindeki RFC methodlarını çağırmak için kullanılan ITask'tır.

  • No labels