Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

WebInvoke

Nedir?

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask'ı kullanarak farklı bir sisteme veri gönderebilir veya veri alabilirsiniz.

<WebInvoke Url="http://host.webservice/soap_mehod_adres/" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Get" Timeout="15">                
 <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://host.webservice/soap_mehod_adres</Header>
 </Headers> 
 <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvoke>

WebInvokeNS

Nedir?

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask' WebInvoke ITaks 'ından ön önemli farklı TargetNamespace kullanılarak methodları invoke edilebilmesine imkan vermesidir.

 <WebInvokeNS Url="$(SAP_WS_URL)" InvokeType="Soap" NeglectCertificateError="True" EnableDecompression="True" ResponseInto="./SAP/getOrders/Output/getOrders_out" Encoding="utf-8" ResponseNode="" UserName="" Password="" TargetNamespace="http://tempuri.org/EBI_TR_ORDERS_MSET" ExcludeEncoding="False" Timeout="0" ClearInto="True">
    <Request>
       <Value Culture="" Target="None">::./SAP/getOrders/Input/getOrders_in/*</Value>
    </Request>
    <Headers />
 </WebInvokeNS>

 • No labels