Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belirli bir takvimde otomatik çalışacak görevler tanımlanmasına izin verir.

•Otomatik iş akışı başlatabilir.
•Web servisi yada dosya işleme gibi entegrasyonlarda kullanılır.
  • No labels