Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süreçler içerisindeki özel veritabanı ihtiyaçları için kolay veritabanı modelleme imkanı sağlar. İş akışından bu verilere erişim imkanı sağlar.

•Çoklu dil desteği
•Row bazında izolasyon
•İşlem kaydı
•İlişkisel veritabanı

gibi gelişmiş veritabanı ihtiyaçlarını karşılar Aşağıda Veri Şemaları ile ilgili işlemler listelenmektedir.

 

  • No labels