Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Waiting = 0  →   Kullanıcıda Bekliyor  (Waiting on user)
 • Deadlined = 1  → Zamanı Dolmuş   (Deadlined)
 • Terminated = 2  →  Sistem Yöneticisi veya Kullanıcı tarafından sonlandırılmış (Terminated by system administrator or initiator)
 • Delegated = 3  →   Adım başka bir kullanıcıya transfer edilmiş (Work item is delegated to another user)
 • WaitingSubWorkflow = 4  →  Adım bir veya daha fazla alt akış adımının tamamlanmasını bekliyor (Work item waiting one or more sub workflows to finish)
 • WaitingForProcess = 5  →  İş İşleme Motoru tarafından işlenmeyi bekliyor (Waiting for process)
 • Processing = 6  →   İş İşleme Motoru tarafından işleniyor (Currently processing)
 • Error = 7  →   Hata oluşmuş (Exception occured)
 • Completed = 8  →   Başarılı olarak tamamlanmış (Successfuly completed)
 • Created = 9  →   Son kullanıcı oluşturdu ama göndermedi (Created but not sent)
 • CompletedWithTermination = 10  →  Sonlandırılarak tamamlandı (Completed but instance termination)
 • Handling = 11  →  Beklemeye alındı (Handling)
 • TerminationRequested = 12  →  Son kullanıcı tarafından iptal edilmesi istendi ( Requested for termination workitem)