Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bazen bir süreçte her bir adımın form görünümünün görüntülenebilmesi istenebilmektedir. Bunu sağlamak için bir rapor hazırlayabilir ve ilgili kullanıcılara yetkilendirme yapabiliriz. 

Her süreç processingInfo isminde bir düğüme sahiptir. Bu düğüm süreçteki tüm işlenmiş adımların özet bilgilerini tutmaktadır. Bu düğümü kullarak süreçteki tüm adımları takip edebiliriz. EBIFLow'da bir forma ulaşmak için http://[Domain]/[ApplicationName]/index.html#/form/[WorkItemId] formatında bir link üretmemiz gerekmektedir. processingInfo düğümü bize her adımın WorkItemId bilgisini vermektedir. Raporda da bu bilgiyi kullanacağız.


Rapor tablosu görünümü

Rapor tablosunda her iş adımının bilgilerini saklayacak şekilde alanlarımızı oluşturuyoruz. Id alanında WorkItemId bilgisini saklayacağız.


Rapor görünümü

Rapor tablosundan üretilen varsayılan rapor bizim için yeterli olacaktır. Ek olarak Form Numarası alanını link haline getirip formun açılabilmesini sağlıyoruz.


Süreç Scripti

Sürecimiz içerisinde her adımda çağırdığımız rapor kaydetme metodunun içerisine aşağıdaki kodu ekleyebiliriz. Eğer birden fazla süreç için bu raporu hazırlıyorsanız her süreç içerisine bu kodun dahil edilmesi gerekecektir.


 <ForEach Node="/*/processingInfo/workItem">
  <SaveSchemaData Name="IsAdimlariTakipTablosu" Repository="">
   <Columns>
    <Column Name="Id">
     <Value Culture="" Target="Guid">eval::@id</Value>
    </Column>
    <Column Name="Name">
     <Value Culture="" Target="None">eval::@name</Value>
    </Column>
    <Column Name="FormNumber">
     <Value Culture="" Target="None">$(InstanceNumber)</Value>
    </Column>
    <Column Name="StartDate">
     <If>
      <Then>
       <Condition>
        <Not>
         <IsEmpty>
          <Value Culture="" Target="None">eval::startDate</Value>
         </IsEmpty>
        </Not>
       </Condition>
       <Perform>
        <Value Culture="" Target="Date">eval::startDate</Value>
       </Perform>
      </Then>
     </If>
    </Column>
    <Column Name="EndDate">
     <If>
      <Then>
       <Condition>
        <Not>
         <IsEmpty>
          <Value Culture="" Target="None">eval::endDate</Value>
         </IsEmpty>
        </Not>
       </Condition>
       <Perform>
        <Value Culture="" Target="Date">eval::endDate</Value>
       </Perform>
      </Then>
     </If>
    </Column>
    <Column Name="SelectedAction">
     <Value Culture="" Target="None">eval::selectedAction</Value>
    </Column>
    <Column Name="CompletedBy">
     <If>
      <Then>
       <Condition>
        <Not>
         <IsEmpty>
          <Value Culture="" Target="None">eval::completedBy</Value>
         </IsEmpty>
        </Not>
       </Condition>
       <Perform>
        <Value Culture="" Target="None">eval::completedBy/@display</Value>
       </Perform>
      </Then>
     </If>
    </Column>
   </Columns>
  </SaveSchemaData>
 </ForEach>

 • No labels