Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EBIFLow formlarında bazen javascript kodları kullanarak formların işlevselliklerini arttırabiliyoruz. Aşağıda süreç tasarlarken yardımcı olacak bazı scriptleri bulabilirsiniz.

Formda butona bağlı alanları açıp kapatma
<script>
	$( document ).ready(function() {

		$("label:contains('İptal Açıklaması')").parent().parent().parent().hide();
		$("label:contains('İade Açıklaması')").parent().parent().parent().hide();
	});

	var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
  prm.add_endRequest(function (s, e) {
		debugger;
		var element = s._postBackSettings.sourceElement;
		 $("label:contains('İptal Açıklaması')").parent().parent().parent().hide();
		 $("label:contains('İade Açıklaması')").parent().parent().parent().hide();

	  if (element !== null && element.value === 'İptal Et') {
		 $("label:contains('İptal Açıklaması')").parent().parent().parent().show();		 
	  }
	  else if (element !== null && element.value === 'İade Et')
	  {
		 $("label:contains('İade Açıklaması')").parent().parent().parent().show();
	  }
  });
</script>
Grid kontrolü silme butonunu gizleme
<script>
$( document ).ready(function() {
$('div.repeater.add-btn-area.col-md-1').first().hide();
});
var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
  prm.add_endRequest(function (s, e) {
    $('div.repeater.add-btn-area.col-md-1').first().hide(); // Yalnızca ilk satırdaki silme butonunu gizler.
  });
</script>


Ayrıca Bakınız

Ebiflow Formlarında Javascript Çalıştırmak

 • No labels