Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genel Konfigurasyon

EBIFlow içerisindeki yapılandırma işlemleri ilgili uygulama parçasına ait konfigurasyon dosyası ile yapılmaktadır. Konfigurasyon değiştirilmesi durumunda ilgili uygulamanın yeniden başlatılması gereklidir.

Şablon olarak kullanılabilecek tüm konfigurasyon dosyaları kurulum paketinde ***.global.config isimli dosyalar olarak hazırlanmıştır. Çoğu durumda konfigurasyon değişiklikleri önceki versiyonlar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmaktadır anack upgrade işlemleri sonrasında mevcut konfigurasyon ile global konfigurasyon parametreleri karşılaştırılarak güncelleme yapılması tavsiye edilir.

Konfigurasyon işlemleri kurulum işlemlerine benzer olarak 3 ayrı uygulama için yapılmaktadır.

  • No labels