Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sistem Değişkenleri (System Variables) İş Öncesi veya İş Sonrası script kodlama kısımlarında bu değişkenler kullanılabilmektedir. 

$(TestMode)

Akışın test mode ta çalışıp çalışmadığını belirtmektedir.

$(InstanceNumber)

Akış Numarasını vermektedir.

$(InstanceId)

Akış'ın guid idsini vermektedir.

$(Originator)

Bir önceki taskı gerçekleştiren kullanıcının kim olduğunu vermektedir.

$(Initiator)

Akışı başlatan kullanıcının kim olduğunu vermektedir.

$(Library)

Akışın bulunduğu kütüphanenin guid idsini vermektedir.

$(Instructions)

Akış için belirlenen talimat

$(CompletedBy)

İş adımını kim tamamladığını vermektedir.

$(DeadlineDate)

İş adımının termin tarihini vermektedir.

$(NextReminder)

İş adımı için bir sonraki hatırlatma tarihini vermektedir.

$(WorkItemId)

Akış adımının guid idsini vermektedir.

$(WorkItemName)

İş Adımının adını verir.

$(WorkItemInstructions)

Akış için belirlenen talimat

$(WorkItemState)

İş adımının buluduğu durumu göstermektedir.

$(SelectedAction)

İş Adımının hangi action seçilerek tamamlandığını göstermektedir.

$(EBIFlowWebUrl)

Ebiflow Web adresini vermektedir.

$(Context)

Context objesini verir.

$(WorkItem)

Akış Adımının objesini verir.

$(Instance)

Akış objesini verir.

$(SessionApp)


$(Priority)

Öncelik

$(ActiveIdentity)

Form Script içerisinde formu görüntüleyen kişinin Id bilgisini tutar.