Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sistem Değişkenleri (System Variables) İş Öncesi veya İş Sonrası script kodlama kısımlarında bu değişkenler kullanılabilmektedir. 

               $(TestMode)
               Akışın test mode ta çalışıp çalışmadığını belirtmektedir.
               $(InstanceNumber)
               Akış Numarasını vermektedir.
               $(InstanceId)
               Akış'ın guid idsini vermektedir.
               $(Originator)
               Bir önceki taskı gerçekleştiren kullanıcının kim olduğunu vermektedir.
               $(Initiator)
               Akışı başlatan kullanıcının kim olduğunu vermektedir.
               $(Library)
               Akışın bulunduğu kütüphanenin guid idsini vermektedir.
               $(Instructions)
               Akış için belirlenen talimat
               $(CompletedBy)
               İş adımını kim tamamladığını vermektedir.
               $(DeadlineDate)
               İş adımının termin tarihini vermektedir.
               $(NextReminder)
               İş adımı için bir sonraki hatırlatma tarihini vermektedir.
               $(WorkItemId)
               Akış adımının guid idsini vermektedir.
               $(WorkItemName)
               İş Adımının adını verir.
               $(WorkItemInstructions)
               Akış için belirlenen talimat
               $(WorkItemState)
               İş adımının buluduğu durumu göstermektedir.
               $(SelectedAction)
               İş Adımının hangi action seçilerek tamamlandığını göstermektedir.
               $(EBIFlowWebUrl)
               Ebiflow Web adresini vermektedir.
               $(Context)
               Context objesini verir.
               $(WorkItem)
               Akış Adımının objesini verir.
               $(Instance)
               Akış objesini verir.
               $(SessionApp)
 
               $(Priority)
               Öncelik