Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nisan Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Nisan 2020 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • İndirilen ve yüklenen dosyalarda güvenlik gereği base64 formatına çevrilerek işleme sisteme atılmaktadır. (Bug ID: 2539) (Geliştirme Geri Çekilmiştir)

  • ESign ITask alanlarının güncellenmesi(AuthServerUrl) (Task ID: 2671)

  • Yeni AddQRSignFields ITask eklendi. İmza sahibinin sayısına bağlı olarak belgenin sonunda imza alanları oluşturur, (Task ID: 2660)

  • Public form adımında formu gönderdikten sonra bilgilendirme mesajının lokalizasyonu sağlandı. (Bug ID: 3475)
  • No labels