Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şubat Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Şubat 2020 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Sistem Değişkenleri form script üzerinden erişilmesi sağlandı. (Bug ID: 868) 

  • Extra functions ile gelen ITask'lar EBIFlow3 projesine dahil edildi.(Task ID: 2179)

(Versiyon 19138)


  • No labels