Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

Tekrar eden kayıtları silme - VKN si aynı olan kayıtları siler.
 <Group Description="Tekrar eden kayıtları sil">
  <Delete Node="/*/Liste/Data/Template[VKN=preceding::VKN]" />
 </Group>
Bir Node Set içerisinde distinct görevi görür - Tip Değeri İçin
/*/IK_Tanimlamalar/Data/Template[not(Tip=preceding::Tip)]/Tip


Süreç içerisinde listelenmiş birden çok satırdaki alanı tek bir satırda göstermek amacı ile ekleme yaparken aynı isimde olanları belirlemek için xpath contains özelliği kullanılabilir. 

Contains ve string-length kullanımı
 <ForEach Node="/*/FirmaBilgileri/Liste/Sablon[@guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}' ]">
  <If>
   <Then>
    <Condition>
     <Not>
      <Value Culture="" Target="None">eval::contains(/*/FormBilgileri/FirmaAd,FirmaAdi)</Value>
     </Not>
    </Condition>
    <Perform>
     <Set Node="/*/FormBilgileri/FirmaAd">
      <StringConcat>
       <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/FormBilgileri/FirmaAd]]></Evaluate>
       <Value Culture="" Target="None">-</Value>
       <Value Culture="" Target="None">eval::./FirmaAdi</Value>
      </StringConcat>
     </Set>
    </Perform>
   </Then>
  </If>
 </ForEach>
 <SetVariable Name="$(firstLength)">
  <Math Operator="Subtract">
   <Value Culture="" Target="None">eval::string-length(/*/FormBilgileri/FirmaAd)</Value>
   <Value Culture="" Target="Integer">1</Value>
  </Math>
 </SetVariable>
 <Set Node="/*/FormBilgileri/FirmaAd">
  <SubString StartIndex="1" Length="$(firstLength)">
   <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/FormBilgileri/FirmaAd]]></Evaluate>
  </SubString>
 </Set>
preceding-sibling kullanımı
    <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
     <Value />
    </SetVariable>
    <ForEach Node="/*/processingInfo/workItem[not(completedBy = preceding-sibling::workItem/completedBy)]">
     <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
  		<Value Culture="" Target="None">eval::concat('$(Bilgilendirilecekler)', completedBy, ';')</Value>
     </SetVariable>
    </ForEach>
    <SetVariable Name="$(length)">
     <Math Operator="Subtract">
      <Math Operator="Multiply">
       <Evaluate Target="None" Culture="">count(/*/processingInfo/workItem[not(completedBy = preceding-sibling::workItem/completedBy)])</Evaluate>
       <Value>37</Value>
      </Math>
      <Value>1</Value>
     </Math>
    </SetVariable>
    <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
			<Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Bilgilendirilecekler)',0,'$(length)')</Value>

    </SetVariable>
    <Value>$(Bilgilendirilecekler)</Value>
floor ve div ile bölme işlemi kullanımı
 <Set Node="Sure/Gun">
  <Evaluate Target="Decimal" Culture=""><![CDATA[floor(Sure/Saat div 24)]]></Evaluate>
 </Set>
Bölüm sonrası kalanı alma - mod
 <Set Node="Sure/Saat">
  <Evaluate Target="Decimal" Culture=""><![CDATA[Sure/Saat mod 24]]></Evaluate>
 </Set>
Lower-Case
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(/*/Baslik/Email,'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ','abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')]]></Evaluate>
Upper-Case
 <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(./Kod,'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzçÇğĞıİöÖşŞüÜÂ','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZCCGGIIOOSSUU ')]]></Evaluate>
String-join
<Value Culture="" Target="None">eval::string-join((/*/Tanimlamalar/Data/Template[(Kod='823' or Kod='824' or Kod='825' or Kod='826' or Kod='827' or Kod='828') and TalepDurumu='true' ]/Ad/text()),"-")</Value> <SetVariable Name="$(Hold)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring-after('$(MailBody)','/index.html/form/')</Value>
 </SetVariable>
 <Set Node="workitemid">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Hold)',1,36)</Value>
 </Set>

 • No labels