Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Öncelikle E-posta ile nasıl süreç başlatma işlemi için uygulanması gereken adımlar nelerdir? yazısını okuyarak EBIflow sisteminizde süreç başlatma özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. 

Sisteme yüklediğiniz mail Receiver sürecinin içerisinde Mail Selector adımının prework ü içerisine aşağıdaki kod bölümünü yerleştirdiğinizde otomatik olarak e-posta ile sürece onay verebiliyorsunuz. red opsiyonu da eklenebilir. 


Bunu adımlarda uygulayabilmek için;

1- adımda Onayla adımının olması gerekmektedir. 

2-Onay işlemini güvenli kontrol sebebiyle @@@@ONAY veya @@@RED olarak yapılması gerekmektedir. 


Mail ile Onaylama
<PreWork Name="">
 <SetVariable Name="$(MailBody)">
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Mail/Body]]></Evaluate>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(Hold)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring-after(/*/Mail/Body,'/index.html#/form/')</Value>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(PWorkItemId)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Hold)',1,36)</Value>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(Hold)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring-after(/*/Mail/Body,'@@@')</Value>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(Sonuc)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Hold)',1,2)</Value>
 </SetVariable>
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">$(Sonuc)</Value>
     <Value Culture="" Target="None">ON</Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <ProcessWorkItem Action="Onayla">
     <WorkItem Type="Waiting" IncludeChildren="False" Instance="">
      <Value Culture="" Target="Guid">$(PWorkItemId)</Value>
     </WorkItem>
    </ProcessWorkItem>
   </Perform>
  </Then>
 </If>
</PreWork>
 • No labels