Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aşağda klasik bir EBIFlow exception görünüyor.

Aşağı yönde ilrlediğimizde akışın adım adım ne yaptığını

1- İş avansı süreci başlatılmış 

2-Personel Alacak/Mutabakat  Süreci adımında postwork yani adım sonrasında çalışan fonksiyonda hata alınmış. 

3-Hatanın yerini tespit ettik şimdi detay teknik hatanın detayına inelim. 


Yukarı doru çıktığımızda detay olarak hataya gelen noktaya nasıl eriştiğine ulaşıyoruz.

1-Post work içrisinde CallImportProject isimli Itask çalışmış

2-Bu bir metodu çağırıyor ve ilgili metodun içerisinde de FillSchemaWithXml Itaskı varmış 

3-En üstte Exception Details in hemen altında da tam olarak sistmein verdiği hatayı okuyoruz. 

4-Invalid 1 mapping yani bir tane alan tabloda olmayan bir alana bağlanmış.

5-Tabloda Tanim isimli bir alana değer atamaya çalışıyoruz ama tablomuzda böyle bir alan yok. Çözüm;

İlgili tabloya Tanim koloonu eklemek veya doğru alanla map işlemini sağlamak. 


Hatalar bu şekilde farklılıklar gösteterek sonuçlanıyor. Doğru bir biçimde okunan hatalar nasıl bir aksiyon ile çözüme ulaşılacağı ortaya çıkabiliyor. 
  • No labels