Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebiflow3' ün Aralık 2019 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.
  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.


  • No labels