Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Mail fonksiyonu kullanılarak mail atma işlemi gerçekleştirilir. 

 <Mail Host="hermes.eczacibasi.com.tr" IsHTML="True" From="$(From)" To="atlasyardimmasasi@eczacibasi.com.tr">
  <Subject>
   <Value Culture="" Target="None">$(Subject)</Value>
  </Subject>
  <Body>
   <Value Culture="" Target="None">$(Body)</Value>
  </Body>
 </Mail>

 

Mail fonskiyonu çağrılırken hem başlık kısmına hem de içeriğine gerekli bilgiler StringConcat yardımı ile eklenir. 

 <CallImportedProject Name="AtlasMail" Node="">
  <Parameter Name="Subject">
   <StringConcat>
    <Value Culture="" Target="None">Yapı Grubu - İşe Yeni Başlayan</Value>
    <Value Culture="" Target="None">:</Value>
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/AdSoyad]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">kullanıcısı</Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Pozisyon]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">olarak</Value>
    <Character Type="Space" />
    <String Format="dd/MM/yy" Culture="">
     <Evaluate Target="Date" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/IseBaslamaTarihi]]></Evaluate>
    </String>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> tarihinde </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Bolum/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> bölümü ve </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Lokasyon/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> lokasyonunda göreve başlayacaktır.</Value>
   </StringConcat>
  </Parameter>
  <Parameter Name="Body">
   <StringConcat>
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/AdSoyad]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">kullanıcısı</Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Pozisyon]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">olarak</Value>
    <Character Type="Space" />
    <String Format="dd/MM/yy" Culture="">
     <Evaluate Target="Date" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/IseBaslamaTarihi]]></Evaluate>
    </String>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> tarihinde </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Bolum/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> bölümü ve </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Lokasyon/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> lokasyonunda göreve başlayacaktır.</Value>
    <Character Type="NewLine" />
    <Character Type="NewLine" />
    <Value Culture="" Target="None">TD ekibinin bilgisayar ve masa işlemlerini yapması için yardımları rica olunur.</Value>
   </StringConcat>
  </Parameter>
  <Parameter Name="From">
   <User Property="Email" Culture="" Index="0">
    <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
   </User>
  </Parameter>
 </CallImportedProject>

 

Ayrıca Bakınız

CallImportedProject

StringConcat

String

Mail

  <Mail Host="hermes.eczacibasi.com.tr" IsHTML="True" From="$(From)" To="atlasyardimmasasi@eczacibasi.com.tr">

    <Subject>

      <Value Culture="" Target="None">$(Subject)</Value>

    </Subject>

    <Body>

      <Value Culture="" Target="None">$(Body)</Value>

    </Body>

  </Mail>

 

 • No labels