Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mail fonksiyonu kullanılarak mail atma işlemi gerçekleştirilir. 

 <Mail Host="hermes.eczacibasi.com.tr" IsHTML="True" From="$(From)" To="atlasyardimmasasi@eczacibasi.com.tr">
  <Subject>
   <Value Culture="" Target="None">$(Subject)</Value>
  </Subject>
  <Body>
   <Value Culture="" Target="None">$(Body)</Value>
  </Body>
 </Mail>

 

Mail fonskiyonu çağrılırken hem başlık kısmına hem de içeriğine gerekli bilgiler StringConcat yardımı ile eklenir. 

 <CallImportedProject Name="AtlasMail" Node="">
  <Parameter Name="Subject">
   <StringConcat>
    <Value Culture="" Target="None">Yapı Grubu - İşe Yeni Başlayan</Value>
    <Value Culture="" Target="None">:</Value>
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/AdSoyad]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">kullanıcısı</Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Pozisyon]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">olarak</Value>
    <Character Type="Space" />
    <String Format="dd/MM/yy" Culture="">
     <Evaluate Target="Date" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/IseBaslamaTarihi]]></Evaluate>
    </String>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> tarihinde </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Bolum/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> bölümü ve </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Lokasyon/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> lokasyonunda göreve başlayacaktır.</Value>
   </StringConcat>
  </Parameter>
  <Parameter Name="Body">
   <StringConcat>
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/AdSoyad]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">kullanıcısı</Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Pozisyon]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">olarak</Value>
    <Character Type="Space" />
    <String Format="dd/MM/yy" Culture="">
     <Evaluate Target="Date" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/IseBaslamaTarihi]]></Evaluate>
    </String>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> tarihinde </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Bolum/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> bölümü ve </Value>
    <Character Type="Space" />
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/IseBaslayanBilgileri/Lokasyon/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None"> lokasyonunda göreve başlayacaktır.</Value>
    <Character Type="NewLine" />
    <Character Type="NewLine" />
    <Value Culture="" Target="None">TD ekibinin bilgisayar ve masa işlemlerini yapması için yardımları rica olunur.</Value>
   </StringConcat>
  </Parameter>
  <Parameter Name="From">
   <User Property="Email" Culture="" Index="0">
    <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
   </User>
  </Parameter>
 </CallImportedProject>

 

Ayrıca Bakınız

CallImportedProject

StringConcat

String

Mail

 

 • No labels