Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Kasım Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Kasım 2019 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Tamamlanan işler, Devam Eden işler ve Bekleyen işlere gelen listenin parametrik şekilde sınırlanması sağlandı. (Task ID: 7099)

  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

.net 4.7.2 framework' e geçildi

 (Versiyon 19122)

  • No labels