Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Mayıs Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Mayıs 2019 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Dosya ekleme kontrolüne resmin yüksek kalitedeki halini ekleme özelliği eklendi. (Task ID: 7088)

  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

.net 4.7.2 framework' e geçildi

 (Versiyon 19087)

  • No labels