Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebiflow dosya ekleme, panellerin görüntülenememesi, tarih kontrolünün çalışmaması gibi sorunlara neden olan MIME type hatası için IIS üzerinde aşağıdaki headerlerin kaldırılması ile çözülmüştür.

 

Ebiflowda bazı javascript dosyaları embeded resource olarak çalışır, bunlar axd uzantılı dosyalardır.

Bazı kontroller veya scriptler bu dosyalara ihtiyaç duyar. Herhangi bir form açıldığında bu axd dosyaları get edilir ve headerda tanımlı olan content tipi application/javascript olarak gelmesi beklenir. Bu content tipleri iis üzerinde mime type listesinde default olarak tanımlıdır. Bazen farklı content tipleri güvenlik riski oluşturabilir ve bunlar bir kaç farklı yolla engellenebilir. Bunlardan bir tanesi eholding sunucusuna custom header ("X-Content-Type-Options: nosniff") eklenerek yapılmış . Bizdeki axd uzantılı dosyaların content tipi text/js olarak geldiğinden bloklanmış. Bu yüzden bazı formlardaki kontroller hata veriyordu. Aşağıdaki linkte detaylı bilgiliyi bulabilirsiniz.

 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85)

 

 

  • No labels