Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Test isimli tabloda birden fazla FormNo ve yanında farklı ülke isimleri bulunmakta. FormNo ile Gruplandığında ülkeleri - ile yanyana yazarak tek satırda gösterme işlemi yapar.  

Tek satırda gösterme örneği
ALTER FUNCTION [dbo].[GetUlke]
(
  @FormNo int
)
RETURNS VARCHAR(500)
AS
BEGIN
  DECLARE @Ulkeler varchar(500)
  SELECT @Ulkeler = COALESCE(@Ulkeler + ' - ', '') + ISNULL(MT.Ulke,'')
  FROM TEST MT WHERE Mt.FormNo=@FormNo
 
  RETURN @Ulkeler
END
Örnek Kullanım
select FormNo,dbo.GetUlke(FOrmNo) as Ulkeler 
from TEST group by 
 • No labels