Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Form üzerinde şablon kimlik alanları eklenmesini sağlar. Varsayılan olarak dört adet kullanıcı bilgisini forma ve form verisine ekler. Ad Soyad, Sicil No, Yönetici Kimliği, İkinci Yönetici Kimliği.

  • No labels