Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kimlik Seçimi kontrolüne ek olarak seçilebilecek kişileri filtreli bir şekilde getirebilir. Ayrıca birden fazla kişi seçimini destekler.

Gelişmiş Kimlik Seçimi Özellikleri

Picker

Value Field : Seçilen kişiler için saklanacak değer alanı.

Max. Lenght : Maksimum seçilebilecek kişi sayısı.

Geriplan Rengi : Kontrolün arkaplan rengi.

Değiştiğinde formu yenile : Metin kutusuna karakter girişi yapıldıktan sonra metin kutusundan TAB tuşu ile ya da fare ile başka kontrole geçiş yaptığınızda formun sunucuya gönderilip geri gelmesini sağlar. Bu işlem formun alt nesnesi olan Form Script içerisinde yer alan kodların bir kez çalışmasını sağlar.

Veri Eşleştirme

Yeni : Yeni bir eşleştirme ekler. 

Düzenle : Mevcut eşleştirmeyi düzenler.

Sil : Mevcut eşleştirmeyi siler.

Filtreler

Yeni : Yeni filtre ekler.

Düzenle : Mevcut filtreyi düzenler.

Sil : Mevcut filtreyi siler.

  • No labels