Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Form görüntüsünde özellikler bölümüne tıkladığımız da ilgili seçeneği tıklamamız gerekmektedir

Bu seçeneğin ardından aşağıda görüldüğü gibi şifreyi kullanıcının kendi belirlemesine bırakacağınız bir yapı veya doğrudan statik bir şifre ile FormScript içerisinde koruyabilirsiniz.

Formscript içerisine yerleştirilecek kod örneği -1
  <SetVariable Name="$(FormPassword)">
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Const/FormSifresi]]></Evaluate>
  </SetVariable>
Formscript içerisine yerleştirilecek kod örneği -1
  <SetVariable Name="$(FormPassword)">
      <Value Culture="" Target="None">TEST</Value>
  </SetVariable>

$(FormPassword) özel bir isimlendirmedir ve bu set edilmediğinde form daki şifreleme seçeneği çalışmayacaktır.

 

Form bölümleri görüntülemek istendiğinde ise aşağıdaki gibi şifre sorusu çıkmaktadır.

 

İlgili bölge ise aşağıdaki gibi koruma mesajı ile görüntülenmektedir. Doğru şifre girildiğinde açılmaktadır.

 

 

 

 

  • No labels