Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aralık Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Kasım 2018 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • WaterMark ITask'ı eklendi
  • QrCode ITask' ı eklendi
  • EBYS parametrik alanlar eklendi.
  • Aynı anda birden fazla giriş tipi desteği açıldı.

    .net 4.7.2 framework' e geçildi
  • No labels