Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EBIFlow süreçlerine dışardan linkle doğrudan açılmasını istediğimiz de aşağıdaki formatta  linki hazırlamamız gerekiyor. 

Süreç Kütüphane, Süreç ve İş adımı Id lerine süreç ekranından aşağıdaki gibi ulaşabilirsiniz.

 

Bize verdiği değerler:

 

Yukarıdaki Library de alınan değeri l bölümüne, ProcessVersiyon daki bölümü pv bölümüne ve Task da bulunan değeri de t bölümüne yazdığımızda linkimiz aşağıdaki gibi tamamlanmış oluyor. 

http://ebiflowsubdomain.yourdomain.com/EBIFlow/startProcess.aspx?l=7836e7fc-a04e-44ad-a653-e4684d849ebf&pv=c24eac7e-f8c8-4f8d-8f50-0f7b47763ebb&t=d615cfa9-da1b-4d25-ac93-0f73409e4b2e

 

Google chrome üzerinden: f12 ile network bölümünden de ulaşılabilir. 

 

 

  • No labels