Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Organizasyon yapısında "Birinci Yönetici", "İkinci Yönetici" veya buna benzer hiyerarşik sınıflandırmalar mevcut ise bu yöneticileri kolaylıkla ekleyebiliriz. Client uygulamasında bu konu ile ilgili hazır şablonlar mevcuttur.

Birinci Yönetici

Başlatan kullanıcının "Birinci Yönetici"si için hazır şablon kullanılabilir :

 

Kullanılan şablon kod editöründe aşağıdaki bloğu ekler :

Script
<Script Name="">
 <FindUser Property="RegistryNumber">
  <User Property="ManagerRegistry" Culture="" Index="0">
   <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
  </User>
 </FindUser>
</Script>

İkinci Yönetici

Başlatan kullanıcının "İkinci Yönetici"si için hazır şablon kullanılabilir :

 

Kullanılan şablon kod editöründe aşağıdaki bloğu ekler :

Script
<Script Name="">
 <FindUser Property="RegistryNumber">
  <User Property="ManagerRegistry" Culture="" Index="0">
   <FindUser Property="RegistryNumber">
    <User Property="ManagerRegistry" Culture="" Index="0">
     <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
    </User>
   </FindUser>
  </User>
 </FindUser>
</Script>

 

Ayrıca Bakınız

User

FindUser

 • No labels