Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aşağıdaki sorgu ile ilgili kişinin dokunduğu son bir yıldaki süreçleri görüntüleyebilirsiniz.

Son bir yıla ait süreç adımı dokunmaları
select     
		wi.ProcessName as SüreçAdı,
		wi.Name as AdımAdı,
		count(1) as KullanımSayisi
from   	wflWorkItems wi left outer join 
		schPerson p on p.Id=wi.CompletedBy
where p.DisplayName='ERKAN YOLAÇ' 
and wi.BeginDate between DATEADD(YEAR,-1,getdate()) and getdate()
group by wi.ProcessName,wi.Name
order by 3 desc
  • No labels