Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bat dosyaları komut çalıştıran dosya biçimleridir ve içerisinden bir çok işlemi tetikleyebiliyoruz ve bu işlemleri Task Schedular eventleri ile çağırarak tekrarlarlayan işlerden kurutlabiliriz veya event oluşturabiliriz. 

Code Block
languagepowershell
titleiisrestart
linenumberstrue
@Echo "%Date%" >>iisreset.log
iisreset >> iisreset.log
Code Block
languagepowershell
titleservice_restart.bat
linenumberstrue
@Echo "%Date%" >>service_restart.log
net stop "Ebiflow3"  >> service_restart.log
net start "Ebiflow3"  >> service_restart.log
Code Block
languagepowershell
titleSql çalıştırma
linenumberstrue
sqlcmd -S localhost -i "D:\UpdateUser.sql"

Ayrıca Bakınız

Log dosyaları için EBIFlow üzerinden e-posta gönderme işlemi