Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mayıs Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Mayıs 2018 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • SMS ile giriş özelliği eklenmiştir.
  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

 (Versiyon 18777)