Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nisan Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Nisan 2018 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • EBIFlow’dan DMS’e doküman, imzalı doküman gönderilebiliyor, güncellenebiliyor. Ek olarak şablon alanları da DMS’e aktarılabiliyor. (EsignTask eklendi)
  • EBI.Client üzerinde delegasyon sayfasında sıralama işlemindeki hata giderildi.
  • EBI:Client açılışındaki lisans hatası giderilmiştir.
  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

 (Versiyon 18754)