Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False oalrak set edilir. Belirli metin dosyalarının satır satır işlenmesini sağlar.

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
<WriteLine<ReadLines Path="" AppendLineVariable="">    <Value CultureInto="" TemplatePath="" TargetEncoding="None" />
</WriteLine>

 

Özellikler

...

 AdıAçıklama
 Path
Yazılacak dosyanın .bat yolunu gösterir.
İşlenecek dosya adresi
 
AppendDosya sonuna ekleme için True, diğer durumlarda False olarak belirlenir.

Örnekler

NewLine isimli Value değerini alarak dosyayolu uzantısına ekleyerek (Append) ederek yazar. 

Code Block
languagexml
titleDosya yükleme örneği
linenumberstrue
<WriteLine Path="$(DosyaYolu1)" Append="True">
 <Value Culture="" Target="None">$(NewLine)</Value>
</WriteLine>
LineVariableSatır içeriğinin atanacağı değişken adı
 IntoKayıtların ekleneceği xml’deki veri adresi
 TemplatePathKayıtların ekleneceği şablonu belirleyen xml veri adresi
 EncodingKültür birimi set edilir.

Örnekler

Dosyada içerik değiştirme örneği 

Code Block
languagexml
titleOkuma yazma ve Dosya yükleme örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(DosyaYolu1)">
<Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[concat("C:\Windows\Temp\",/*/Dosyalar/DosyaAdi)]]></Evaluate>
</SetVariable>
<ReadLines Path="$(DosyaYolu)" LineVariable="$(Line)" Into="." TemplatePath="" Encoding="UTF-8">
<SetVariable Name="$(ParseLine)">
 <Value Culture="" Target="Bool">True</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
 <StringReplace OldValue="#HedefIBANNo#" NewValue="$(RecIBANNo)">
	<Value Culture="" Target="None">$(Line)</Value>
 </StringReplace>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
 <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(/*/Dosyalar/Line,'çÇğĞıİöÖşŞüÜÂ','cCgGiIoOsSuU ')]]></Evaluate>
</SetVariable>
<WriteLine Path="$(DosyaYolu1)" Append="True">
 <Value Culture="" Target="None">$(NewLine)</Value>
</WriteLine>
</ReadLines>


<SetVariable Name="$(BatYolu)">
	<Value Culture="" Target="None">eval::concat("C:\Windows\Temp\", /*/Baslatan/FormNo, ".bat")</Value>
</SetVariable>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
	<StringConcat>
		<Value Culture="" Target="None">"c:\PDF\ChangeEncoding.exe"</Value>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
   </StringConcat>
</WriteLine>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
    <Value Culture="" Target="None">xcopy "G:\Ebiflow\Payment Templates\Template_files" "C:\Windows\Temp" /s /y /r /i /q</Value>
</WriteLine>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
    <StringConcat>
       <Value Culture="" Target="None">"C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\wkhtmltopdf.exe"</Value>
       <Character Type="Space" />
       <Value Culture="" Target="None">file:///</Value>
       <StringReplace OldValue="\" NewValue="/">
       	<Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
       </StringReplace>
       <Character Type="Space" />
       <StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf">
        <Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
       </StringReplace>
       <Character Type="Space" />
       <Value Culture="" Target="None">-q</Value>
    </StringConcat>
</WriteLine>
<Command TimeOut="10000" UserName="" Password="" Domain="">
 	<Value Culture="" Target="None">$(BatYolu)</Value>
 </Command>
<SetVariable Name="$(Content)">
	<Value Culture="" Target="None">application/pdf</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(DosyaYolu1)">
	<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
		<Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(DosyaAdi1)">
	<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
  	 <Value Culture="" Target="None">$(DosyaAdi1)</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>

<SetVariable Name="$(FileId)">
  <UploadFile Id="$(WorkItemId)" FilePath="$(DosyaYolu1)" Name="$(DosyaAdi1)" ContentType="$(Content)" FileHashPath="/formData/Dosyalar/Details/Template/Hash" />
</SetVariable>

 

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value


Ayrıca Bakınız

SetVariable

WriteLine

Value

<ReadLines Path="" LineVariable="" Into="" TemplatePath="" Encoding="" />