Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Nedir?

Atanan kullanıcı, önceki adımı tamamlayan kullanıcı ile aynı kişi ise doğru, değil ise yanlış döner.

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
 <IsAssignedToOriginator />


Örnekler

If kontrolü ile iş öncesi script de kontrol sağlanarak adımın otomatik olarak ilerletilmesi SelectAction  ile Action alanına yazılan aksiyon butonu ile sağlanır. 

Code Block
languagexml
titleIf kontrolü ile kullanma
linenumberstrue
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <IsAssignedToOriginator />
   </Condition>
   <Perform>
    <SelectAction Action="Onay" />
   </Perform>
  </Then>
 </If>

 

Ayrıca Bakınız

Value