Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ağustos Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Ağustos 2017 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Süreç işleme tarafında performans iyileştirmesi yapıldı.
  • Parametre eklerken verilen hata giderildi.
  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  • Performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.