Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Temmuz Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Temmuz 2017 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Çoklu tipte giriş özelliği eklendi, bu sayede kullanıcılar tek bir adresten giriş tipi belirlenmeden uygulamaya giriş yapılabilinecek.
  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.