Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Nisan Geliştirmeleri

Mayıs Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Mayıs 2017 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Çoklu iş işleme geliştirmesinde iyileştirmeler yapıldı. . 
  • Lokalizasyon ile ilgili yeni iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.