Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

İlgili adım için termin zamanını güncellemek için kullanılır. Termin tarihi geçtiğinde süreç seçilen Termin aksiyonu ile süreci ilerletir. 

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
<UpdateDeadline>
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateDeadline>

Örnekler

Aşağıdaki örnekte iş adımının iş öncesi scriptinde adımın ne zaman sonlanacağı bilgisini set ediyoruz. Örnekte o anki tarih değeri aldığımız için süreç mesai saatleri içerisinde anında seçilen Termin aksiyonu ile ilerleyecektir. 

Code Block
languagexml
titleÖrnek
linenumberstrue
<UpdateDeadline>
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateDeadline>

 

Matematiksel fonksiyonlar aracılığı ile de kullanılabilir.

Code Block
languagexml
titleÖrnek
linenumberstrue
<UpdateDeadline>
	<DateTimeAdd Part"Day">
      <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
      <Value Target="Integer">2</Value>
   	</DateTimeAdd>
</UpdateDeadline>
Info

Termin işlemleri mesai saatleri içerisinde çalışmaktadır.

Info

UpdateDeadline Itask kullanılırken Termin aksiyonu seçilmez ise süreç aksiyon seçilmediği için hata verecektir.

Ayrıca Bakınız

Value

DateTimeAdd