Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Açılan liste: Listenin verileri kontrol alanında tanımlanır. (Filtre özelliği yoktur, basit listeleme yapar)
  2. Veri tabanı açılan liste: Liste verileri veri tabanındaki bir tablodan gelir. (Filtreleme mevcuttur.)
  3. XML üzerinde açılan liste: Liste verileri form verisindeki xml node'lardan gelir.  (Filtreleme mevcuttur.)

 Image Added

Şimdi listede yer alacak değerler ve görüntülenecek alanlar eklenir. XML açılan listede filtre özelliği yoktur.

 Image Added

Ülke kontrolünü özellikler penceresi açılır ve ilgili tabloya ve ilgili kolonlara bağlanır.

 Image Added

 

Akabinde Şehir kontrolünün filtresi ayarlanır. Filtre alanı tablodaki kolon ismidir, değeri form verisindeki //Ulke alanından gelir. Burada koşul eşitlik koşuludur. Diğer koşullar: Like, Küçük,büyük, farklılık, vb.

Böylece Şehir listesinde ülke listesinde seçilen ülkenin şehirleri listelenir.

 Image Added