Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

İşlemin özellikleri kısmındaki "Action" bölümünde adımın otomatik olarak yönleneceği işlemi giriniz. 

 

Tamam ile kapatınız

Değişken ile aksiyon butonu seçimi

$(SelectedAction) değişkeni adım işlendiği zaman hangi aksiyon butonu ile devam edileceği bilgisini tutar. Bu değişken string tipinde aksiyon butonunun ismini tutmaktadır. Bu değişkene değer ataması yapabilirsiniz ve script ile belirli koşullara göre aksiyon butonu seçebilirsiniz. $(SelectedAction) değişkenini İş Sonrası Script içerisinde düzenlemeniz gerekmektedir.

 

Code Block
titleBir tasktan otomatik ilerletilmesi durumunda kullanılabilecek bir script
<SetVariable Name="$(SelectedAction)">
   <Value>Approve</Value>
 </SetVariable>
Info
titleDikkat

Aksiyon butonunun ismini verdiğiniz zaman servis verdiğiniz isimdeki butonu arayacaktır. Bu isimde bir buton bulamaz ise hata verecektir. Lokalizasyon olan süreçlerde buton isimlerinin de lokalize edildiğinden emin olunması gerekmektedir.