Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dosya sisteminde bir komut dosyası oluşturup, oluşturulan komut dosyasını çalıştırabiliriz. Komut satırında dosya oluşturma işlemi WriteLine işlemi ile yapılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yazılacak dizine IIS uygulama sistem kullanıcısının yazma yetkisinin verilmesi gerekmektedir.

 

Öncelikle dosya adını bir değişkene atamamız gerekiyor. Kod editörünü açip yeni işlem olarak SetVariable ile dosya adını atayalım.

<SetVariable Name="$(BatYoluDosyaYolu)">
<Value Culture="" Target="None">eval::concat("" IsCDATA="True"><![CDATA[C:\Windows\Temp\", /*/Baslatan/FormNo, ".bat")<Sample.bat]]></Value>
</SetVariable>

Yeni bir işlem ekleme işlemini seçip WriteLine işlemini seçiniz. 

<WriteLine Path="$(BatYoluDosyaYolu)" Append="False">
<Value Culture="" Target="None">xcopy>copy "GC:\Ebiflow\Payment Templates\Template_filesKaynak\*.txt" "C:\Windows\TempHedef" /s /y /r /i /q</y</Value>
</WriteLine>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
<Value Culture="" Target="None">xcopy "G:\Ebiflow\Payment Templates\Template_files" "C:\Windows\Temp" /s /y /r /i /q</Value>
</WriteLine>

Komut satırındaki dosyayı çalıştırmak için yeni işlem ekleme işlemini seçip Command işlemini seçiniz. 

<Command TimeOut="10000" UserName="" Password="" Domain="">
<Value Culture="" Target="None">$(BatYoluDosyaYolu)</Value>
</Command>