Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Alıcı ismi
 2. Alıcı ile birlikte eklenen diğer kişilerin bilgileri
 3. Gönderen bilgisi
 4. Header bilgileri
 5. Konu
 6. İçerik bilgisi de html olarak gönderilip süreç içerisinde html olarak görüntülenecek. 
 7. Ek dosya aynı isim ve formatta sisteme eklenmiş olarak görüntülenecek.

...


Info

Bu bilgiler doğrultusunda süreç konusu, içeriği ve ek bilgileri gibi bilgilerle süreç farklı adımlara yönlendirilebilir. Bilgileri aldıktan sonra geriye kalan işlemler EBIFlow un zengin scriptleri ile şekil alacak.

 

Süreç içerisine serviceData xml yolunu servis eklemektedir bu yol sürece eklenmemeli. 

Code Block
languagexml
titleÖrnek süreç iş sonrası script
linenumberstrue
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Not>
     <IsEmpty>
      <Value Culture="" Target="None">eval::/*/serviceData/email</Value>
     </IsEmpty>
    </Not>
   </Condition>
   <Perform>
    <Set Node="/*/Mail/From">
     <Value Culture="" Target="None">eval::/*/serviceData/email/sender</Value>
    </Set>
    <Set Node="/*/Mail/Subject">
     <Value Culture="" Target="None">eval::/*/serviceData/email/subject</Value>
    </Set>
    <Set Node="/*/Mail/Body">
     <Value Culture="" Target="None">eval::/*/serviceData/email/body</Value>
    </Set>
    <ForEach Node="/*/serviceData/email/recepients/recepient">
     <Insert Into="/*/Mail/Recepient/Data">::/*/Mail/Recepient/Template</Insert>
     <Set Node="/*/Mail/Recepient/Data/Template[last()]/email">
      <Value Culture="" Target="None">eval::.</Value>
     </Set>
    </ForEach>
    <ForEach Node="/*/serviceData/email/headers/header">
     <Insert Into="/*/Mail/Header/Data">::/*/Mail/Header/Template</Insert>
     <Set Node="/*/Mail/Header/Data/Template[last()]/Name">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./name</Value>
     </Set>
     <Set Node="/*/Mail/Header/Data/Template[last()]/Value">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./value</Value>
     </Set>
    </ForEach>
    <ForEach Node="/*/serviceData/FileUploadInfo/File">
     <SetVariable Name="$(Hash)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./Hash</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(Hash256)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./Hash256</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(FileName)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./FileName</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(ContentType)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./ContentType</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(Id)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./Id</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(WorkItemId)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./WorkItemId</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(OwnerId)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./Owner</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(OwnerName)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./Owner/@display</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(Date)">
      <Value Culture="" Target="None">eval::./Date</Value>
     </SetVariable>
     <SetVariable Name="$(TemplateId)">
      <Value Culture="" Target="None">NewGuid</Value>
     </SetVariable>
     <Insert Into="/*/Mail/Attachments/Details"><Template guid="$(TemplateId)">
 <WorkItemId>$(WorkItemId)</WorkItemId>
 <Owner display="$(OwnerName)">$(OwnerId)</Owner>
 <Date>$(Date)</Date>
 <FileName>$(FileName)</FileName>
 <Id>$(Id)</Id>
 <ContentType>$(ContentType)</ContentType>
 <Hash>$(Hash)</Hash>
 <Hash256>$(Hash256)</Hash256>
</Template></Insert>
    </ForEach>
   </Perform>
  </Then>
 </If>